Istoric
Home » Istoric

L.S.F.E.E. este o organizație non-profit, creată pentru a apăra și promova drepturile și interesele studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică Timișoara, indiferent de sex, religie, naționalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele de care dispune. Înființată în anul 1990 sub denumirea de L.S.F.E.T., cu o activitate specific studențească și sindicală, liga a fost constituită pe baza unei libere asocieri de către studenții din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică Timișoara. Ulterior, în anul 2006, denumirea s-a a fost schimbată în L.S.F.E.E.. 

L.S.F.E.E. este membră a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România(A.N.O.S.R.), prima și cea mai importantă federație studențească, neguvernamentală și apartidică, dar și membru fondator al Convenției Organizațiilor Studențești din Politehnica (COSPol) și al Minds Hub.