FAQ
Home » FAQ
Ce înseamnă LSFEE?

LSFEE este abrevierea pentru Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică.

Ce rol are LSFEE?

LSFEE are rolul de a reprezenta studenții și luptă pentru ca drepturile și obligațiile acestora să fie cunoscute și respectate.

Cu ce mă ajută implicarea într-o organizație studențească?

A fi voluntar într-o organizație studențească te poate ajuta să te dezvolti pe plan profesional, personal, social și îți aduce experiențe ”once in a lifetime”.

Care sunt criteriile în baza cărora pot fi recrutat?

Primul criteriu ce trebuie îndeplinit este acela de a fi student, în urma căruia vei putea participa la sesiunile de recrutări.

Ce sunt creditele?

Creditele sunt unităţi de măsură convenţionale, reprezentate sub forma unor valori numerice (întregi), care reflectă volumul de muncă necesar asimilării (un credit reprezintă aproximativ 25 de ore de muncă), de către studenţi, a unei discipline specifice, sub forma diferitelor activităţi (curs, seminar, laborator, activitate practică, studiu individual, evaluare). Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi nu au scopul de a măsura calitatea învăţării.

În cadrul sistemului de credite, semestrul reprezintă unitatea academică de bază. Fiecărei discipline i se alocă un număr de credite, în funcţie de volumul de muncă solicitat studentului pentru asimilarea acesteia, în cadrul unui semestru.
Studentul primeşte integral creditele alocate unei discipline studiate pe parcursul unui semestru doar dacă o promovează, respectiv dacă obţine cel puţin nota 5 (nota finală) sau, după caz, calificativul “admis”.

În fiecare an universitar sunt 60 de credite (împărțite între disciplinele obligatorii şi opţionale, în funcție de numărul orelor de muncă alocate în planul de învățământ), 30 în semestrul 1 și 30 în semestrul 2.

Numărul de credite aferente disciplinelor se poate consulta în planurile de învățământ (licențămaster).

De câte credite am nevoie pentru a promova anul universitar?

Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul universitar următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • la finalul anului I ai acumulat cel puțin 35 de credite;
  • la finalul anului II ai acumulat cel puțin 75 de credite (anii I + II), dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;
  • la finalul anului III ai acumulat cel puțin 120 de credite (anii I + II + III), dintre care cel puțin 35 de credite din anul III;

Nu există o limită de credite necesare trecerii din semestrul 1 în semestrul 2.

Nu se iau în considerare (pentru promovare) creditele corespunzătoare disciplinelor facultative. 

Pentru  finalizarea studiilor studentul trebuie să aibă toate disciplinele promovate, adică 60 credite x numărul anilor de studii.

Cum aflu din ce grupă și semigrupă fac parte?

Componența grupelor și semigrupelor se afișează la începutul fiecărui an universitar la secțiunea Avizier - Grupe de studiu.

Ce fel de taxe există și unde le pot plăti?

În cadrul Universității Politehnica Timișoara există diverse taxe, lista acestora fiind accesibilă aici.

Vei fi supus la plată în diferite situații: recontractarea unei discipline restante (la începutul anului universitar următor),  participare la prezentarea a 3-a la examen/evaluare distribuită, recuperarea prezențelor la sport sau laboratoare, plata taxei de studii a anului în curs etc.

Taxele se plătesc prin intermediul platformei student.upt.ro, în care accesul se face pe baza credențialelor UPT (prenume.nume@student.upt.ro și parola aferentă - primite în anul 1).

În cazul în care se depășește perioada dedicată efectuării plăților se aplică o penalizare de 10%, iar, în cazul neefectuării plății studentul este exmatriculat.